Om Astrid

Politiska förtroendeuppdrag

Ledamot i Kommunfullmäktige
Vice ordförande i Liberalerna Eslövs styrelse
Politisk Gruppledare i Liberalerna Eslöv

Bakgrund / utbildning

Filosofie doktor i latin
Filosofie magister i latin
Studier även i historia, kemi, franska och grekiska
Lärarexamen, gymnasiet och grundskolans senare år

Nuvarande sysselsättning

Forskare i latin, Lunds universitet

Politiska hjärtefrågor

Demokrati, integration, utbildning, kultur – som alla hänger samman.