Om Daniel

Politiska förtroendeuppdrag

  • Ledamot kommunfullmäktige
  • Ledamot kommunstyrelsen
  • Ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott
  • Gruppledare (politisk företrädare) Liberalerna Eslöv

 

Pressbilder

Dessa bilder är fria att publicera förutsatt att fotografens namn Boris Grimbäck anges.

23506 - dr_hel23508 - dr_halv_vä23507 - dr_halv_hö