Om Daniel

Politiska förtroendeuppdrag

  • Ledamot kommunfullmäktige (mandatperioden 2018-2022)
  • Ledamot kommunstyrelsen (mandatperioden 2018-2022)
  • 2:e vice ordförande i Barn och Familjenämnden (mandatperioden 2014-2018)
  • Gruppledare (politisk företrädare)

 

Pressbilder

Dessa bilder är fria att publicera förutsatt att fotografens namn Boris Grimbäck anges.

23506 - dr_hel23508 - dr_halv_vä23507 - dr_halv_hö