Se alla

Sven-Olov Wallin

Gruppledare Kommunfullmäktige

Övriga uppdrag

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Kommunstyrelsen

Ersättare Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ersättare Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ledamot Rådet för Hälsa och Trygghet

Kandidat kommunfullmäktigevalet 2022

Kontaktuppgifter

070-278 70 10 ...