Se alla

Företag – Arbete – Integration

Företagen bär upp välfärden. Jobb är frihet - leva på bidrag är ofrihet. Tala och förstå svenska är grunden för att få jobb.

Skattepengar skall inte gå till skattefinansierade ”låtsasjobb”. Fler välmående ansvarsfulla företag = bättre välfärd för alla eslövsbor. Krav på språkkunskaper och aktiv integration viktigt för att få jobb.

Vad behöver du som företagare för att kunna anställa ytterligare en person i ditt företag? Den frågan vill vi Liberaler ställa till kommunens företag. När vi vet, kan vi som kommunpolitiker i Eslöv se vilka möjligheter vi har att hjälpa till med anställningen.

Företag
Företagen och företagaren är de som bär upp vår gemensamma välfärd. Företagaren som anställer och ger jobb är vårt Liberala samhälles stora hjältar. Utan dem – inga skattepengar. Inga skattepengar – ingen skola, ingen vård och ingen omsorg. Våra tjänstemän och kommunens anställda är beroende av våra företag.

Arbete
Att ha jobb och bostad är frihet. Att tvingas leva på bidrag är ofrihet. Varje månad lever ca 350 eslövshushåll på bidrag. Att kommunen hjälper familjerna till självförsörjning – ger ”hjälp till självhjälp” – är win win win! Företaget – familjen – kommunen! Skattepengarna som går till försörjningsbidrag kan i stället användas i vår välfärd.

Integration
En del eslövsbor talar ingen eller dålig svenska. Att förstå och göra sig förstådd på arbetsplatsen och i vardagen är nödvändigt – därför måste sfi-undervisningen vara effektiv och utan väntetider. Vi vill att man ska kunna studera svenska på halvtid och ha yrkespraktik på den andra halvan av tiden.