Se alla

Företag och jobb i Eslöv

I syftet att Eslöv skall bli en mer företagarvänlig stad med fler företagsetableringar så måste ambitionsnivån höjas avsevärt. Som en del av Örestads regionen, med stambanan och goda kommunikationer, närheten till Öresundsbron och kontinenten så har Eslöv ett centralt läge i Skåne och dessa konkurrensfördelar borde lyftas fram ännu mer.

 

Vårt nya torg, ”Det levande torget”, blev inte riktigt vad vi Eslövsbor hade hoppats och förväntat oss, bland annat på grund av bristen på parkeringsplatser. Detta hade lätt kunnat avhjälpas med ett parkeringshus som inte tar så mycket yta i anspråk.

 

Den bristande tillgången på el och uppdelningen av Sverige i fyra el-områden måste omedelbart upphöra då detta negativt påverkar dom södra delarna av Sverige och våra företags förutsättningar till nysatsningar och nyetableringar som kan generera fler arbetstillfällen.

Liberalerna anser också att vi måste satsa på ny kärnkraft, en ren kraftkälla för att klara miljömålen.