Se alla

Levande centrum

Tillgänglighet. Kollektivtrafik. Service.

Vi vill skapa en mer levande stadskärna med god service. Eslövs centrum, och affärer och restauranger där, ska vara lättillgängliga för alla: gående, cyklister och bilister och för dem som reser kollektivt.

De senaste åren har allt fler småföretagare slagit ihop portarna i Eslövs stadskärna. Vi ser ett döende centrum med affärer som lägger ned eller flyttar ut, för få avgångar i kollektivtrafiken, och ett minskande antal parkeringsplatser.

Tillgänglighet
Det ska vara lätt att ta sig till centrum och att ta sig fram när man väl är där, oavsett vad man ska göra. Många som kommer från andra delar av kommunen kommer med bil, och det skall vara snabbt och lätt att parkera. Därför vill Liberalerna bygga ett centralt P-hus.

Kollektivtrafik
Man kan ta sig till Eslövs centrum med tåg, buss och stadsbuss. Men avgångarna är för få. Därför vill vi arbeta för att utöka tidtabellen. Vi vill också förbättra kommunens pendlarparkeringar, t.ex. med fler platser i Stehag och Örtofta.

Service
Mycket av servicen i centrum sköts av privata aktörer. Därför måste kommunen underlätta för dessa att finnas kvar. Vi vill att Eslövs centrum ska vara näringslivsvänligt.