Se alla

Miljön

Eslövs kommun har många natursköna miljöer både i staden och på landsbygden som vi måste värna om. Liberalerna vill gynna grönytorna vid nybyggnation, bidra till den biologiska mångfalden och sträva efter ett ekologiskt levnadssätt.

Liberalerna är också kategoriskt emot höghastighetståg som är en ekonomiskt oförsvarbar satsning. Istället bör dessa pengarna satsas på investeringar i infrastrukturen, i arbetspendlingen och underhåll av den befintliga järnvägen.