Se alla

Skolan först i Eslöv

Mer tid och riktiga kunskaper. Lugn och ro i alla klassrum. Heja lärarna!

Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut. Kunskap är också grunden för demokratin. Därför sätter liberaler alltid skolan först.

I skolan ska varenda unge få veta att allt är möjligt. Men idag lämnar var sjätte elev grundskolan i Eslöv utan tillräckliga kunskaper för att kunna börja gymnasiet. Det är ca 60 ungdomar per år i Eslövs kommun. Klassrummen är ofta bråkiga och stökiga. Det saknas lärare. De som behöver lugn och ro kan inte koncentrera sig, och de som skulle kunna komma längre får för lite utmaningar. Så kan vi inte ha det. Rösta för en skola med liberalt innehåll:

Mer tid och riktiga kunskaper
Det finns ingen genväg till kunskap: det behövs tid och skickliga pedagoger. Vi vill ha mer lärarledd undervisning och fler lektionstimmar. Skolan ska vara tio år för alla, och den som behöver mer tid ska få det.

Lugn och ro i alla klassrum
Med mindre stök i klassrummen, kommer både elever och lärare att må bättre. Tidigt stöd, fler speciallärare och små undervisningsgrupper för dem som behöver. Och alla klassrum ska vara mobilfria.

Heja lärarna!
Läraryrket är världens viktigaste – upp med löner och status, och förbättra arbetsvillkoren. Fler karriärtjänster och möjligheter att utvecklas. Bättre lärarutbildning med mer pedagogik, ledarskap och praktik.