Se alla

Skolan

Lärarna måste ges möjlighet att fullt ut vara lärare. Att eleverna lämnas ensamma med projektarbete, grupparbete eller egen faktasökning får inte bero på en brist på resurser utan oavsett inlärningsform så måste alltid en utbildad lärare och/eller annan skolpersonal finnas tillgänglig för stöd och handledning.

Liberalerna kräver fler vuxna i skolan och att lärarassistenterna blir fler.

Liberalerna kräver också att Elevhälsoteamen förstärks med målet att både elever och skolpersonalen skall kunna känna trygghet i skolan. Trygga och säkra skolvägar är också ett krav.

Liberalerna vill att det införs betyg från och med årskurs 4.

I integrerade klasser som inkluderar barn med särskilda behov måste det finnas mer tid för dom som behöver det och även små grupper är ibland att föredra både för de behövande och för övriga elever. Det krävs mer resurser eftersom utbildning är samhällets framtid.

Föräldrar måste ha fortsatt inflytande och ges möjlighet till ett aktivt val i vilken skola deras barn skall gå.

Svensk skola måste bedrivas efter demokratiska och jämställda värderingar.

Myndigheten, Skolinspektionen, måste avkrävas mer insyn med tätare inspektioner och revisioner.