Se alla

Stötta byalagen

Lokal demokrati. Byalagspeng. Stöd till projekt.

De som bor i de mindre orterna i kommunen vet allra bäst vad som behöver göras i deras närområde. Liberalerna vill underlätta det genom att stötta byalagen.

Att människor har frihet att bestämma över sina egna liv är centralt för Liberalerna. Det gäller till exempel att kunna påverka i sitt närområde. I Eslövs mindre samhällen finns byalag med engagerade medborgare som arbetar ideellt för att förbättra sin hemort. Vi vill stötta deras verksamhet och ge dem större inflytande. För oss är det en frihetsfråga.

Lokal demokrati
Medborgare skall ha inflytande över utvecklingen i sitt närområde. Att kunna påverka hur platsen där man bor ska utvecklas handlar om frihet och egenmakt. Demokrati, helt enkelt.

Byalagspeng
Liberalerna vill ge alla aktiva byalag ett bidrag, en byalagspeng. Byalagspengen skall vara till stöd för deras viktiga verksamhet och exempelvis kunna användas för att marknadsföra aktiviteter som arrangeras av byalagen.

Stöd till projekt
Som en andra del av byalagspengen vill Liberalerna avsätta projektmedel för lite större lokala projekt som inte kan täckas med det fasta bidraget. Byalagen skall kunna söka sådana projektmedel för att utveckla sitt eget närområde.