En människa är en individ hela livet och skall ha frihet att fatta sina egna beslut. Därför vill Liberalerna att valfrihet skall vara grunden för Eslövs vård- och omsorgsverksamhet. Det skall finnas olika alternativ t.ex. när det gäller var man skall bo och vem som hjälper till hemma. Det skall finnas fler utförare på samma villkor som kommunen.

Valfrihet
Bara för att man blir gammal slutar man inte vara en individ. Det skall finnas både privata och offentliga alternativ. Kommunen skall ansvara för att man får information om alla alternativ och att de som inte väljer något fördelas jämnt mellan dem.

Självbestämmande
Man skall få bestämma själv hur man vill ha det i sitt liv, var man vill bo och vem som skall hjälpa till. Hela livet. Det skall inte spela någon roll om man är 35 eller 85. Man skall ändå kunna välja – och välja bort, om man är missnöjd.

Trygghet
Trygghet skall vara särskilt viktigt när man gör bedömningar om vård- och omsorgsboenden. Om man inte längre känner sig trygg i sin bostad eller med det hemtjänsten kan hjälpa till med, skall man kunna flytta därifrån.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.